leading story

Dure kreeft laat zich niet meer vangen

De prijzen voor kreeft zijn fors gestegen en dat heeft alles te maken met de strenge winter in Canada. Door een aanhoudende vriesperiode zijn de Canadese wateren dichtgevroren en dreigt een tekort aan kreeft. Bij temperaturen tot -20° slagen Canadese vissers er maar moeizaam in om de begeerde delicatesse in de netten te krijgen. Normaal lopen de schaaldieren over de zeebodem, waar ze vast komen te zitten in fuiken. Maar door de koude houden ze zich roerloos. Door de dichtgevroren wateren verloopt de kreeftenvisserij extra moeizaam.