leading story

Een bootcamp voor creatieve starters

Vier ondernemers hebben samen een intiatief opgestart om beloftevolle start-ups in de creatieve sector intensief - en gratis - te begeleiden. ‘We willen bewijzen dat het in Vlaanderen nog kan.’