leading story

Elia zoekt opdrachten via apart engineeringbedrijf

Elia, de hoogspanningsnetbeheerder in België, zet een afzonderlijk engineeringbedrijf op. Dat bedrijf moet opdrachten binnenhalen voor de bouw van elektriciteitsinfrastructuur. In België beschikt Elia al over een engineeringteam, dat de hoogspanningslijnen en de transformatorstations niet enkel zelf ontwerpt maar ook de bouw ervan coördineert.