Etex bouwt activiteiten in daksector verder af

De bouwmaterialenspecialist Etex stoot de productie van betondakpannen in Zuid-Afrika en België af.