Exmartopman Saverys krijgt versterking

De gastankerrederij Exmar voert enkele ingrijpende wijzigingen in het management door. Topman Nicolas Saverys krijgt vooreerst een ‘deputy CEO’ naast zich. In die functie wordt Francis Mottrie verantwoordelijk voor het interne bestuur van de groep.