Geen soepelere regels voor woonkredieten

De Nationale Bank handhaaft de rem die ze de banken oplegt voor het verstrekken van woonleningen. Ze ziet de vastgoedblootstelling van de banken als een risico.