leading story

Greenpeace dagvaardt Belgische staat

Greenpeace dagvaardt de federale regering voor het openhouden van de kerncentrales van Tihange 1, Doel 1 en Doel 2. Volgens de milieuorganisatie moet de regering een grensoverschrijdend participatieproces en milieueffectenrapport (MER) organiseren als ze die centrales langer wil openhouden dan wat is vastgelegd in de wet op de kernuitstap. Dat staat volgens Greenpeace in de internationale verdragen van Espoo Aarhus. De regering heeft nog tot juni om de procedures uit het verdrag te respecteren. Zo niet, eist de milieuorganisatie een dwangsom.