leading story

Halfjaarwinst VGP gaat maal vier

VGP, de specialist in Midden-Europees logistiek vastgoed, heeft een sterk halfjaar achter de rug. De netto courante winst verviervoudigde tot 12,7 miljoen euro dankzij hogere huuropbrengsten. De evolutie van de nettowinst is zo mogelijk nog spectaculairder - van 9,1 tot 43,4 miljoen euro - maar vooral van boekhoudkundige oorsprong. Voor de toekomst ziet het er goed uit. VGP is nieuwe huurovereenkomsten aan het afsluiten in Duitsland, Roemenië en Estland. Op jaarbasis zijn de toegezegde huurovereenkomsten al gestegen met 25 procent tot 13 miljoen euro. De bezettingsgraad blijft bovendien hoog: 96,7 procent eind juni tegen 96,9 procent eind december. In het eerste halfjaar steeg de reële waarde van de vastgoedportefeuille met 46,2 procent tot 330,5 miljoen euro. Dit dankzij de aankoop van bouwgrond en de start van nieuwe projecten.