leading story

Hammerson verzet zich niet langer tegen keuze Neo

Hammeron, de Britse uitbater van shoppingcenters, heeft niet opnieuw klacht ingediend tegen de toewijzing door de stad Brussel van Neo 1, de eerste fase voor de herinrichting van de Heizelvlakte, aan Unibail-Besix-CFE. Na een eerste klacht had de Raad van State die toewijzing geschorst. De stad heeft daarop een gedetailleerdere motivering van de punten gegeven en het contract weer toegewezen aan Unibail. Hammerson heeft zijn verzet gestaakt. Unibail kan nu de bouwaanvraag voorbereiden.