leading story

In memoriam | Alex Verougstraete

Alex Verougstraete, de stichter en jarenlange topman van de bagageafhandelaar Aviapartner, overleed vorige week in Oman en werd 78 jaar. Aviapartner was zijn levenswerk.