leading story

INSET Fitness

Volgens het researchinstituut PEW staan op 20 procent van de smartphones gezondheidsapps. Die versterken volgens de Federatie voor Fitness de fitnesscultuur.