leading story

Integrale moet weer kapitaal bijtanken

Voor de tweede keer in korte tijd krijgt de Luikse verzekeraar Integrale een verse kapitaalinjectie. Nadat de meerderheidsaandeelhouder Nethys in december een kapitaalverhoging ter waarde van 165,6 miljoen euro had doorgevoerd, tankt Integrale binnenkort kapitaal bij zijn kleinere aandeelhouder Apicil Prévoyance. Het gaat om 15 miljoen euro. Het eigen vermogen komt daardoor uit op 600 miljoen euro. De kapitaalverhogingen volgen op wenken van de Nationale Bank als toezichthouder. Dankzij de twee injecties benadert de solvabiliteitsratio, een graadmeter voor financiële robuustheid, de kaap van 150 procent.