leading story

Jaar van de waarheid voor ethisch bankproject NewB

De coöperatie NewB diende een aanvraag voor een banklicentie in bij de Nationale Bank. Hoe ze aan voldoende middelen zal geraken is onduidelijk.