leading story

Ondernemen | kort

De vakbonden bij de informaticadienstverlener Econocom in Zaventem roepen het personeel op om vandaag het werk neer te leggen. Ze voeren actie omdat een hoofdafgevaardigde van de christelijke vakbond eind vorige maand aan de deur werd gezet. ‘Hij was al 19 jaar als werknemersvertegenwoordiger aan de slag’, zegt Martin Willems van de Franstalige vakbond CNE-CSC. Volgens hem werd de vakbondsman ontslagen omdat hij te veel tijd stak in zijn vakbondswerk. ‘Het is niet aan de directie om dat te bepalen. Econocom heeft het geld om de beschermingsvergoeding uit te betalen. Dit ontslag is erop gericht de hele syndicale actie in het bedrijf te desoriënteren’, meent Willems. De vakbond overweegt juridische stappen en heeft een verzoeningsvergadering aangevraagd bij de FOD werkgelegenheid.