Ondernemen | Kort

Vakbondsmilitanten blokkeren sinds gisterennamiddag de toegangspoort van de Leuvense brouwerij van AB InBev. Vrachtwagens kunnen de brouwerij niet meer in- en uitrijden. Het gaat niet om een staking, want in de brouwerij wordt doorgewerkt. De blokkade duurt minstens tot vandaag 13 uur, wanneer de cao-onderhandelingen worden hervat. De vakbonden willen de directie onder druk zetten rond de werkzekerheids- en inkomensgarantie bij ontslagen om economische redenen.