Online kiosk Blendle in Franse handen

De online kiosk Blendle, die artikelen uit kranten en tijdschriften aanbiedt, wordt voor een niet nader genoemd bedrag verkocht aan het Franse Cafeyn.