leading story

Op zoek naar windenergie zonder steun

Voor de Belgische kust komt een tweede grote windenergiezone. Die moet de capaciteit van windenergie op zee verdubbelen. De overheid hoopt de parken te laten bouwen zonder subsidies.