leading story

Overheid vangt meer dividend bij financiële arm FPIM

De staatsholding FPIM keert de federale overheid een derde meer dividend uit dan over 2017. De forse sprong is te danken aan de opslorping van de hypotheekspeler Credibe. Al stegen ook de waardeverminderingen.