Overlevingskansen FNG slinken zienderogen

Nu de banken geen extra geld in FNG pompen, moet het moederbedrijf van Brantano en CKS op zoek naar nieuwe manieren om te overleven. FNG hoopt op een snelle doorbraak.