leading story

‘Protontherapie niet zomaar afschrijven'

De Stichting tegen Kanker vindt dat protontherapie, waarbij de kankertumor wordt bestraald, haar nut heeft bewezen en nuanceert het rapport dat het Kenniscentrum deze week verspreidde.