leading story

Recordjaar voor woningkredieten in België

De Belgische hypotheekmarkt bevond zich in 2014 op het hoogste niveau ooit. Exclusief herfinancieringen steeg zowel het aantal als het bedrag van de aanvragen met 9 procent. De boom zat vooral in het vierde kwartaal, toen boven op de lage rente ook een rush op woonkredieten ontstond. Dat kwam omdat eind juli was aangekondigd dat het fiscale voordeel op een woonkrediet (de woonbonus) vanaf 1 januari lager ligt. In het vierde kwartaal werden 89.000 kredieten verstrekt voor een bedrag van 10 miljard euro.