Regeling rond jaarvergaderingen in de maak

Aandeelhouders fysiek samenbrengen voor een vergadering is in deze coronacrisis onmogelijk. De federale regering werkt daarom aan soepelere regels voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen.