leading story

‘Scholen van Morgen kan tegen 2019 nog vijftig scholen extra bouwen'

Scholen van Morgen, het inhaalprogramma voor de bouw van scholen in Vlaan deren, is op schema. ‘We zouden tegen 2019 nog vijftig scholen extra kunnen bouwen, maar dan moet de Vlaamse regering snel be slissen’, zegt Antonio Cano, de CEO van AG Insurance.