leading story

Solvay bespaart 150 miljoen euro met ontslagronde

Solvay boekte in het eerste kwartaal 533 miljoen euro brutobedrijfswinst (ebitda), 3 procent minder dan vorig jaar. De daling is te wijten aan een zwakke dollar en de verkoop van enkele activiteiten. Indien dat alles buiten beschouwing wordt gelaten, steeg de ebitda met 9 procent.