leading story

Te weinig bruggepensioneerden bij Bosch

Bij de ruitenwisserfabrikant Bosch in Tienen tonen 220 werknemers zich bereid om het bedrijf voor eind 2017 te verlaten in het kader van de midden vorig jaar aangekondigde herstructurering. Er waren er 238 nodig om het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen) vanaf 53 toe te kennen. Dat aantal wordt niet gehaald. Daardoor komen slechts 90 in plaats van 170 werknemers in aanmerking. De mogelijkheid geldt ook enkel nog voor wie 55 en ouder was toen de herstructurering werd aangekondigd. Tegen 2020 moeten 304 van de 1.100 werknemers vertrekken.