Advertentie
Advertentie
leading story

Transportsector krijgt antifraudemaatregel weg

De Raad van State heeft de ‘ketenaansprakelijkheid’ van transportbedrijven voor loonschulden, zoals RSZ-bijdragen, vernietigd. In bepaalde sectoren (bouw, landbouw, schoonmaak) zijn bedrijven al enkele jaren wettelijk aansprakelijk voor de heffingen op het loon van personeel die (onder)aannemers niet betalen. Met de maatregel wilde de regering-Di Rupo sociale fraude in een keten van onderaannemers vermijden.