Urbain Vandeurzen zoekt geld voor Leuvens superlab

De KU Leuven en het UZ Leuven gaan een superlab bouwen voor celonderzoek. Ze investeren 10 miljoen euro eigen middelen. Ondernemer Urbain Vandeurzen engageert zich om nog eens 10 miljoen in te zamelen.