Vakbonden eisen centraal overlegorgaan bij FNG

De vakbonden eisen dat FNG een centraal overlegorgaan in het leven roept. Bij sommige ketens van de modegroep is er geen sociaal overleg.