leading story

Vakbonden eisen klaarheid van Delhaize

De vakbonden vragen meer inzicht in de besparingen die op til staan bij Delhaize. De supermarktketen heeft de vakbonden bijeengeroepen voor een bijzondere ondernemingsraad. ‘Het is het uur van de waarheid’, klinkt het bij de bonden. ‘We willen nu duidelijkheid, zo niet komen er acties.’