leading story

Veel plannen maar nog geen oplossing voor Electrawinds

De drie voorstellen die de voorbije dagen werden ingediend voor een redding van Electrawinds leggen een moeilijke puzzel voor de kapiteins van het zinkende groenestroom bedrijf.