leading story

Voedingsector onttroont chemie

De voedingssector telt het grootste aantal bedrijven en stelt het meeste Belgen tewerk . En sinds 2013 onttroont de sector ook qua omzet en toegevoegde waarden de chemie als grootste industriële sector. Met dank aan de inzet op innovatie en exportgroei.