opinie

Aan Charles Michel om van Europese top mijlpaal te maken

Vandaag en morgen blazen de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie voor het eerst sinds de pandemie verzamelen in Brussel. Als er een akkoord uit de bus komt over de meerjarenbegroting en het herstelfonds, kan de Europese Raad uitgroeien tot een opvallende mijlpaal in de integratiegeschiedenis van de EU.