Advertentie
Advertentie
opinie

Activering moet behoeften bedrijf verzoenen met werknemer

De jongste dagen is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag niet uit de media weg te slaan. Een stelsel dat we allemaal kennen onder de noemer ‘brugpensioen’. Daarmee komen we onmiddellijk aan het wezen van de discussie tussen regering en sociale partners: gaat het inderdaad over werknemers die een uitkering krijgen als brug naar hun pensionering (en die dus mogen genieten van een vervroegd pensioen) of gaat het over werklozen die, opdat ze aanspraak zouden kunnen blijven maken op werkloosheidsuitkeringen, moeten aantonen dat ze zo snel mogelijk onafhankelijk willen zijn van die uitkering?