column

Allah en spelen

Geen speelpleinwerking deze zomer voor kalifaatkinderen. Zonder gepaste begeleiding gaan ze richting reradicalisering.