column

Beleid heeft kompas nodig

Om politiek verantwoording te kunnen afleggen aan de burger zou een scorebord met kritische Belgische economische indicatoren nuttig zijn.