opinie

Beleidsvorming wordt misschien nog moeilijker dan regeringsvorming

In Vlaanderen luidt de vraag wie nog bruggen bouwt als de kloof tussen conservatief en progressief dieper wordt.