opinie

Bepalen Parijs en Berlijn straks onze belastingen?

De Europese Commissie bereidt in stilte een ingrijpende wijziging voor van het beslissingsproces voor de harmonisering van de directe belastingen in Europa. De unanimiteitsregel zou plaats- maken voor de meerderheidsregel. Dat betekent dat na de brexit 14 lidstaten hun wil inzake directe belastingen kunnen opdringen aan de 13 andere.