column

Brussel Babel

Brussel is zeer veeltalig geworden, een ware toren van Babel. Ver weg is de stad waar ooit de meerderheid van de bevolking Vlaams-Brussels sprak en waar nadien de verfransing intrad. Nu wonen in de hoofdstad meer dan 180 nationaliteiten en vormen Frans- en Nederlandstaligen samen een minderheid. Het Frans is niet meer dan een lingua franca in de omgang tussen anderstaligen en staat steeds meer onder druk van het Engels, vooral bij de jonge generatie.