gespot

Brussel en Davos

Scholieren demonstreerden voor het klimaat in Brussel, CEO’s vergaderden erover in Davos. Scepsis over de oprechtheid van de demonstrerende scholieren en de samengekomen CEO’s is geen vruchtbare houding. Het is juist verheugend dat scholieren, vaak gevoelig voor de waan van de dag, en ondernemers, vaak gevoelig voor het rendement op korte termijn, zich begaan tonen met dit thema, zelfs als daar een element van lippendienst in besloten ligt. Het engagement brengt verplichtingen mee. Voor de jongeren een aanpassing van hun consumptiepatroon. De ondernemers met groene pretenties zullen daarmee niet meer kunnen volstaan, op straffe van reputatieschade.