Advertentie
Advertentie
kaaiman

Confessio

En? Hebt u hem ongeschonden gehouden, de vasten? Elke dag een verstervingske? Vlees ontbeerd wanneer het moest? Gebeden voor ’t eten en ’t slapen? Hij is bijna voorbij, probeer maar te redden wat nog te redden valt. Hoe stond het ook weer in de Vijf Geboden van de Heilige Kerk? Zon- en feestdag zult gij eren, op boet- en vrijdag vlees ontberen, houd de vasten ongeschonden, biecht minstens eens per jaar uw zonden, en nut rond Pasen ’t Brood des Heren. Vergeet dit laatste niet.