opinie

Cultuur is levensbelangrijk

Moet cultuur ten onder gaan aan de principes van de vrijemarkteconomie?