gespot

Datakolonialisme moeten we te allen prijze vermijden

De meeste data worden ‘ontgonnen’ door de VS, China en de grote bedrijven daar. Als het zo verder gaat, krijgt de wereld misschien te maken met een nieuw soort kolonialisme - datakolonialisme - waarbij ruwe informatie ontgonnen wordt in talrijke landen, maar vooral verwerkt wordt bij de ‘kolonisatoren’ en gebruikt wordt om controle uit te oefenen in de wereld. Datagiganten in San Francisco of Sjanghai kunnen bijvoorbeeld de medische en persoonlijke geschiedenis van politici en topambtenaren in verre landen verzamelen en gebruiken om die personen of de publieke opinie te beïnvloeden. Kleinere landen kunnen hun eigen Google of Baidu niet maken, maar de EU-landen samen wel.