Advertentie
Advertentie
paleis der natie

De dronken muis en de aasgieren

Op het Vlaams Belang na hebben alle partijen in de Kamer een wetsvoorstel ingediend ‘teneinde de activiteiten van de aasgierfondsen aan te pakken’. Een prijzenswaardig wetgevend initiatief, dat jammer genoeg met haken en ogen aaneenhangt.