column

De emmer der vernedering

Een leeg spreekgestoelte en een gesticulerende Luxemburgse minister. De brexitsaga is niet langer een bron van vermaak, maar van leedvermaak. De media kunnen gerust de absurditeit van de impasse in de verf zetten, maar onderhandelende politici zouden beter moeten weten. Een inleiding in onderhandelingstactieken.