opinie

'De strijd tegen ongelijkheid vraagt een nieuwe golf van democratisering'

De diepere oorzaak van de ongelijkheid, het centrale thema van Thomas Piketty (De Tijd, 31 oktober), is dat het overheidsbeleid is ingekapseld in het spinnenweb van de belangen van de machtigen en rijken, in plaats van gestuurd door het algemeen belang, zoals je in een democratie mag verwachten.