opinie

De taxshift die aankomt als een taxlift

De belastingdruk op arbeid in ons land is bij de hoogste van de wereld. Een taxshift die lasten op arbeid verschuift naar andere inkomstenbronnen is economisch dan ook goed verdedigbaar, zeker als dat zou gebeuren via een verlaging van de werkgeversbijdragen. Toch moeten we ons hoeden voor enkele valkuilen en misverstanden.