gespot

De Volkskrant | Tussen gedogen en zero tolerance

Gedogen is het oogluikend toestaan van iets dat eigenlijk verboden is. Nederland is decen-nialang het gedoogland bij uitstek geweest. Tussen gedogen en zero tolerance zit een enorm grijs gebied. Om de snorfietsen en scooters in Amsterdam van het fietspad af te krijgen, moest eerst worden gedoogd. Na negen jaar overleg en nog eens drie maanden oogluikend toestaan, kwamen ineens wetshandhavers in actie. En nu het aller-, allervreemdste: het werkte! De beleidsmakers vielen van hun stoel. Het blijkt in Nederland toch nog mogelijk een maatregel te nemen die wordt nageleefd.