opinie

'De Wever en de N-VA bedrijven gewoon politiek op een oer-Belgische wijze'

Er wordt dezer dagen nogal wat onzin verkondigd over de N-VA en de regeringMichel. Zo schreef Bart Eeckhout vorig weekend in De Morgen dat de N-VA ‘besmet is met een soort van meerderheidsdenken: het idee dat een democratisch gelegitimeerde meerderheid zonder veel omkijken haar koers mag uitstippelen. Dat is een Angelsaksische politieke filosofie die evenwel haaks staat op onze traditie van compromisvorming.’ En dinsdag vergeleek Yves Desmet De Wever met een dictator, omdat die in antwoord op een vraag over de bedrijfswagens verklaarde dat de meerderheid zich aan het regeerakkoord zal houden.