paleis der natie

De zonden van de vaders

De sp.a wordt alleen nog bevolkt door cabinetards die hun carrièreplanning in het honderd zien lopen. De voorzittersverkiezing wordt dan weer mee gestuurd door de oude generatie die de dreun van de Agustaaffaire nog altijd niet heeft verteerd.