opinie

Een centrumkiezer is geen centrumrechtse kiezer

Zijn de socialistische partijen de heersende elite en oefenen de vakbonden meer macht uit dan de werkgeversorganisaties, zoals Louis Verbeke stelt (‘Machiavellisme troef’, De Tijd 3 juni)? Helemaal niet, het is eerder omgekeerd. Ook dat 70 procent van de kiezers voor centrumrechts gekozen zou hebben, is fout.